luxusní ozdoby

Svatby

Nabízíme místo pro Váš výjimečný den. Jedná se o možnost prožít svůj velký den ,,D“ v přírodě, kde zajistíme romantiku a nezapomenutelný zážitek. Svěřte svůj svatební obřad do rukou profesionálů.

Informace o zpracování osobních údajů

Napsal(a) středa, 15 listopad 2023 11:13

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů SEIZIS, spol. s r.o., se sídlem náměstí Míru 377, 267 01 Králův Dvůr, IČO: 18608086. Společnost prohlašuje, že zpracovává osobní údaje dle Nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů („GDPR“) a podle Zákona č. 110/2019 Sb o zpracování osobních údajů.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky na tel.č. 311 624 089

2. Kategorie osobních údajů, účely a právní základy zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s koupí našich produktů, resp. uzavření smlouvy o koupi zboží, uchazeče o zaměstnání, návštěvníci webu, apod.

Jde např. o objednávku z eshopu, návštěvu webové prezentace, zaslání životopisu apod. Jedná se o osobní údaje obecné kategorie – zejména identifikační a kontaktní údaje.

2.1. Nákup zboží a dodání zboží, reklamace

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, fakturaci, dodání zboží a další účely vyplývající ze zákona. Dále pro účely reklamace zboží. Jedná se zejména o:

 • Jméno a příjmení,
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • Email,
 • Telefon,
 • Podpis,
 • IČO (může se objevit v případě OSVČ)

Osobní údaje k těmto účelům jsou uchovávány po dobu uzavření smlouvy a dále 10 let po ukončení smlouvy, po dobu nezbytně nutnou pro splnění dalších právních povinností vyplývajících ze zákona a/nebo ze smluvního vztahu (jde např. o daňovou evidenci, fakturaci, promlčecí lhůta, reklamace, apod.).

2.2. Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

V případě, že máte zájem u nás pracovat, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete ve Vašem životopisu na základě oprávněného zájmu pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení je Váš životopis zlikvidován. Životopis je možné uchovat pouze pro uplatnění právních nároků Společnosti po dobu 3 let. V případě, že nám udělíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, si uchováme Váš životopis ještě po dobu trvání Vašeho souhlasu, abychom Vám mohli nabídnout jiné pracovní pozice.

2.3. Kontakt

V případě, že máte na nás dotaz nebo požadavek, je možné nás kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonního čísla uvedených na našich webových stránkách. Abychom mohli Váš požadavek řádně vyřešit, potřebujeme Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Email (nebo)
 • Telefon

Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro výše zmíněný účel a uchovávány pro splnění dalších právních požadavků (např. archivace dle zákonných lhůt, 3 roky po dobu promlčecí lhůty, apod.).

2.4. Návštěva webové prezentace - Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

Zpracováváme nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

3. Příjemci osobních údajů

Společnost veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím stranám. Výjimku mohou tvořit situace související s platebním stykem, daňové evidence, správy IT, správy webové prezentace. Dále jde o situace související s distribucí (PPL). Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky. U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, agentury a další subjekty (např. banky, pojišťovny apod.).

Předávání do třetích zemí – Čína v rámci obchodního vztahu.

4. Lhůta zpracování osobních údajů

Lhůta zpracování osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem. V některých případech je lhůta zpracování navázána na smluvní či obchodní vztah a dále na zákonné lhůty. Pro konkrétní informace ohledně lhůty zpracování osobních údajů se můžete obrátit na p.Petákovou, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky na tel.č. 311 624 089

5. Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Společnost provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uchovaženy jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené disky v datacentru naší společnosti. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci společnosti, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i píemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

6. Práva subjektů údajů

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

b) Právo na opravu osobních údajů.

c) Právo na výmaz v případě, kdy je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • uplynula lhůta zpracování osobních údajů,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit:

e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

f) Právo na přenositelnost je možnost získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

Právo na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů je možné uplatnit přes uživatelský účet na webových stránkách společnosti.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete obracet na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7. Závěrečná ustanovení

Společnost je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ověřením jeho totožnosti. Společnost je oprávněna za neúměrné žádosti o podání informací o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V Praze dne 6.8.2023

Renáta Petáková

SEIZIS, spol.

Vybereme pro Vás to pravé místo k vyfotografování svatebních foto, narozeninových a rodinných snímků nebo Vaší malé ratolesti.

Nabízíme výzdobu i výrobu svatebních dekorací a aranžmá dle vlastních požadavků nebo již z připravených návrhů. Snažíme se, aby každý výrobek byl originálem a výjimečný.

Nabízíme výzdobu večírků, banketů nebo oslav, kde máte na výběr z několika dekorací, které Vám rádi zapůjčíme nebo si je v případě zájmu můžete zakoupit

Nabízíme Vám možnost konzultace vlastního nebo našeho návrhu svatebních a společenských událostí. Jedná se o výzdobu svatebních či společenských akcí.

Nabízíme možnost výuky výroby a použití různých dekorací a aranžmá. Zdobení a výroba květů z látky, použití stuh, organz, větviček a další. Vše Vás s radostí naučíme.

Nabídka návrhu a výroby svatebních dortů. Nabízíme i dorty dekorativní o rozměrech 120x80cm, zdobené podle tématu (svatební, dětský, narozeninový).

Nabídka sortimentu elektrického osvětlení k pronájmu či prodeji na svatbu nebo jinou slavnostní příležitost. Určitě Vás naše nápady zaujmou.